Agenda Groep 5

Aardrijkskunde
9 maart topo toets
16 maart aardrijkskunde toets

Taal
9 maart taaltoets met onder andere de themawoorden
9 maart woord dictee, we zijn bezig met: au/ ou (pauw/ hout), cht (nacht), verkleinwoorden met je/tje/etje (huisje/paaltje/ringetje)

Rekenen
9 maart 1e deel van de methode rekentoets
10 maart 2e deel van de methode rekentoets

Geschiedenis

11 maart geschiedenis toets

Natuurkunde