Agenda Groep 6

Week 11

Maandag 9 maart

Gym
(Let op! De deur gaat open om 8.35, dan kunnen de kinderen omkleden. De kinderen mogen niet eerder dan 8.25 bij de Boorsmazaal zijn!)

Overhoren: x

Lied van de week: Psalm 8:1
Heer, onze Heer, grootmachtig Opperwezen

Rekentoets (Blok 1b, eerste deel)

Dinsdag 10 maart

Rekentoets (Blok 1b, tweede deel)

Woensdag 11 maart

Fruitdag

Map + huiswerk meenemen

Donderdag 12 maart

Spreekbeurt
Hou in de gaten of jij aan de beurt bent!

Vrijdag 13 maart


Week 12

Maandag 16 maart

Gym
(Let op! De deur gaat open om 8.35, dan kunnen de kinderen omkleden. De kinderen mogen niet eerder dan 8.25 bij de Boorsmazaal zijn!)

Overhoren: Psalm 8:1
Heer, onze Heer, grootmachtig Opperwezen

Lied van de week: Gezang 135:1
Dankt, dankt nu allen God

Muziekles
Iemand van de muziekschool zal in de klas komen.

Spreekbeurt
Hou in de gaten of jij aan de beurt bent!

Dinsdag 17 maart

Woensdag 18 maart

Fruitdag

Huiswerk meenemen
Het huiswerk van deze week bestaat uit een reken- en spellingblad.

Donderdag 19 maart

Vrijdag 20 maart


Belangrijke data:

Aardrijkskundetoets (thema 2): dinsdag 24 maart

Woordendictee: maandag 30 maart

Zinnendictee: vrijdag 3 april

Taaltoets (thema 6): vrijdag 3 april

Rekentoets: maandag 6 april en dinsdag 7 april