Agenda Groep 7

Het huiswerk en activiteiten van groep 7

Woensdag 11 maart

Er is maandbijeenkomst in de hal i.v.m. Biddag

Groep 7 en 8 doen mee aan ‘Wandelen voor water’. Start van de loop is bij de Oude kerk. De wandeling gaat over het strand en de boulevard. U bent van harte welkom om aan te moedigen!

Vrijdag 13 maart

Map en agenda mee! De juf gaat vanaf nu elke week bijhouden wie deze mee heeft, omdat een aantal kinderen het wel eens vergeten…

  • Spellingswoordjes inleveren
  • Verkeersregels -> de belangrijkste zinnen onderstrepen
  • Verkeersborden blijven oefenen, de kinderen krijgen tussendoor oefentoetsjes.
  • Maandag 30 maart maken de kinderen het verkeersexamen, daar gaan we komende tijd voor oefenen.
  • Dinsdag 31 maart is het praktisch examen voor onze groep, dan wordt er een route gefietst door de kinderen waarbij wordt gekeken of ze de juiste regels toepassen in het verkeer. Deze route fietsen we 1x met de klas en kan daarna ook zelf nog een keer gefietst worden. De kinderen hebben de route al mee gekregen in hun map.
  • Op het blaadje van Veilig Verkeer Nederland staat een website waar oefentoetsen voor verkeer gemaakt kunnen worden, oefen dit echt thuis!
  • Dit is de site: -> examen.vvn.nl

Vrijdag 27 maart

  • Geschiedenis toets hoofdstuk 9,10,11,12