Agenda Groep 8

Agenda groep 8

Elke vrijdag map en agenda mee naar school! Elke dinsdag mapje EHBO mee naar school!

18 november: Spelling: woordendictee en werkwoordendictee thema 2. Het is slim om je woorden van je spellinghuiswerk (week 1, 2 en 3 van thema 2) nog een keer door te lezen. Een heel aantal woorden komen ook in het dictee aan de orde.

18 en 19 november: 10-minuten gesprekken over voorlopig advies voor ouders en kinderen!

19 november: Geschiedenis: Toets blok 1.

21 november: Engels: Toets unit 1.

22 november: Spelling: zinnendictee thema 2. Ook hier worden woorden van je huiswerk gevraagd.

25 november: huiswerk rekenen (tafels) inleveren. Dit huiswerk komt maandag 18 november mee naar huis.

26 november: Schoolfotograaf

29 november: Bezoek Vakcollege Rijnmond. ’s Middags fiets mee!

4 december: Surprise mee. Tentoonstelling in de hal.

5 december: Sinterklaasfeest. Continurooster tot 14:00 uur. Lunch niet vergeten!