Agenda Groep 7

Week van 14 januari

blauw = oefenen

rood = toets

De kinderen hebben het Spellingwerkboek mee naar huis gekregen en kunnen oefenen voor het Parkeerweekdictee van maandag – het boek hoeft niet meer terug naar school

* maandag:

Zending

Fiets en gymspullen meenemen

Spelling: Parkeerweekdictee Thema 3 en Thema 4 – woorden en werkwoorden

* dinsdag

Engels: Unit 3 – stencil in de map

Taal: Toets 4 – Themawoorden

Taal: Toets 4 – gezegde / lijdend voorwerp + bepaling van plaats / tijd + gezegde / hulpwerkwoord + beeldspraak

* woensdag:

Psalm 52 : 7

Rekenen: Toets 4 – Minimum en Project

* donderdag:

Engels: Unit 3 – stencil in de map

Rekenen:  Toets 4 – Basis

* vrijdag:

Bijbelse Geschiedenis: Toets Koningen Tienstammenrijk

Map en agenda meenemen

Met een hartelijke groet

Mees Kees