Agenda Groep 8

Welkom in groep 8!

_______________________________________________________________________

Huiswerk en planning

Januari

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
 7 8  9  10 11

Huiswerk, map & agenda mee

14 15 16

Topografietoets Thema 3

17

Schoolbezoek Driestar

18

Huiswerk, map & agenda mee

Aardrijkskundetoets thema 3

21

Citotoets weken

22 23 24 25

Huiswerk, map & agenda mee

28

Citotoets weken

29 30 31

EHBO examen

Continurooster Lunch mee. 

agenda mee

Geschiedenistoets hoofstuk 13 t/m 16

Februari

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
 4 5  6 7 8

Huiswerk, map & agenda mee

Oude testament

11 12 13 14 15

Huiswerk, map & agenda mee

Biologie thema 4

18 19 20 21 22

Huiswerk, map & agenda mee

Engelstoets Unit 3

’s Middags vrij

25

Vakantie

26

Vakantie

27

Vakantie

28

Vakantie

1

Vakantie

Maart

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
 4

Legoworkshop

Geen gym!

5  6

Ouderavond

7 8

Huiswerk, map & agenda mee

Topotoets thema 4

11

Wonderlijk gemaakt weken

12 13

Fiets mee, wandelen voor water.

14

Fiets mee, kunstmenu

15

Huiswerk, map & agenda mee

Aardrijkskundetoets thema 4

18

Wonderlijk gemaakt weken

19 20 21 22

Huiswerk, map & agenda mee

Geschiedenistoets hoofdstuk 17 t/m 20

25 26 27 28 29

April

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
 1

Legoworkshop

Geen gym!

2  3

Ouderavond

4 5

Huiswerk, map & agenda mee

Biologietoets thema 5

8

Wonderlijk gemaakt weken

9 10

Fiets mee, wandelen voor water.

11

Fiets mee, kunstmenu

12

Huiswerk, map & agenda mee

Topotoets thema 5

15

Wonderlijk gemaakt weken

16

EINDTOETS CITO!

17

EINDTOETS CITO!

18

EINDTOETS CITO!

Huiswerk, map & agenda mee

19

Goede vrijdag

Vrij

22

Meivakantie

23

Meivakantie

24

Meivakantie

25

Meivakantie

26

Meivakantie

29

Meivakantie

30

MeivakantieBelangrijke data

3 – 7 september                   Entreetoets
November                           Voorlopig advies gesprekken
Februari                               Definitief advies gesprekken
16, 17 en 18 april                 Cito eindtoets
27 t/m 29 mei                      Kamp
16 juli                                   Afscheidsavond

Informatie Voortgezet onderwijs 

Op de informatieavond krijgen jullie ouders uitleg over de route naar het voortgezet onderwijs(VO). Ze vertelt hoe wij tot een advies komen en wat de verschillende niveaus in het VO inhouden. In de onderstaande link kunt u deze PowerPoint vinden.
https://1drv.ms/p/s!Ahgqp7CJYIooshlZDJ91q4OYRZEj

In het onderstaande filmpje worden de stromingen van het VO uitgelegd.
https://www.youtube.com/watch?v=XOyA_Clyu8I

Elke VO-school legt jaarlijks in een schoolondersteuningsprofiel vast welke (extra) ondersteuning zij leerlingen kan bieden. Vanaf medio november kunt u op de onderstaande website informatie vinden over alle middelbare scholen in de Duin- en Bollenstreek:
http://www.swvduinenbollenstreek.schoolondersteuningsprofielen.nl/