Agenda Groep 8

Welkom in groep 8!

_______________________________________________________________________

Huiswerk en planning

September

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
 3

Psalm 48:6

 4  5  6 7

Huiswerk, map & agenda mee

Geschiedenistoets hoofdstuk 1 t/m 4

10 11 12 13

Poldersport! 08:30 uur op school! 14:00 thuis.

14

Huiswerk, map & agenda mee

17 18 19 20 21

Huiswerk, map & agenda mee

Biologietoets Thema 1

24 25 26 27 28

Huiswerk, map & agenda mee

Topografietoets Thema 1

Oktober

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1 2 3 4 5

Aardrijkskundetoets Thema 1

Continurooster, lunch meenemen.

8 9 10 11

Bezoek van de Brug. Er komt iemand vertellen over zijn verslaving.

12

Continurooster, lunch meenemen.

15 16 17 18 19

Geschiedenistoets hoofdstuk 5 t/m 8

’s Middags vrij.

22

Herfstvakantie

23

Herfstvakantie

24

Herfstvakantie

25

Herfstvakantie

26

Herfstvakantie

29 30 31  

November

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1 2
5 6

Schoolbezoek Rijnmond

7 8 9

Biologietoets Thema 2

12 13 14 15

Voorlopig adviesgesprek

16

Topografietoets Thema 2

19 20

Schoolfotograaf

Voorlopig adviesgesprek

21 22 23

Aardrijkskundetoets Thema 2

26 27 28 29

Start Rots en Water

Engelstoets unit 2

 30

Boekbespreking

December

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
3 4 5

Sinterklaas + surprises.

6 7

Geschiedenistoets Hoofdstuk 9 t/m 12

10 11 12

EHBO toets

13 14

Continurooster, lunch meenemen.

17 18

Bezoek Rijksmuseum

Continurooster, lunch meenemen.

19

19:00 uur.

Kerstdienst

20 21
24

Kerstvakantie

25

Kerstvakantie

26

Kerstvakantie

27

Kerstvakantie

28

Kerstvakantie

31

Kerstvakantie

1

Kerstvakantie

2

Kerstvakantie

3

Kerstvakantie

4

KerstvakantieBelangrijke data

3 – 7 september                   Entreetoets
November                           Voorlopig advies gesprekken
Februari                               Definitief advies gesprekken
16, 17 en 18 april                 Cito eindtoets
Mei/juni                               Kamp
16 juli                                   Afscheidsavond

Informatie Voortgezet onderwijs 

Op de informatieavond krijgen jullie ouders uitleg over de route naar het voortgezet onderwijs(VO). Ze vertelt hoe wij tot een advies komen en wat de verschillende niveaus in het VO inhouden. In de onderstaande link kunt u deze PowerPoint vinden.
https://1drv.ms/p/s!Ahgqp7CJYIooshlZDJ91q4OYRZEj

In het onderstaande filmpje worden de stromingen van het VO uitgelegd.
https://www.youtube.com/watch?v=XOyA_Clyu8I

Elke VO-school legt jaarlijks in een schoolondersteuningsprofiel vast welke (extra) ondersteuning zij leerlingen kan bieden. Vanaf medio november kunt u op de onderstaande website informatie vinden over alle middelbare scholen in de Duin- en Bollenstreek:
http://www.swvduinenbollenstreek.schoolondersteuningsprofielen.nl/