Agenda Groep 8

Welkom in groep 8!

Op deze website kunnen jullie je huiswerk vinden. Ook staan hier allerlei linkjes naar pagina’s die je kunnen helpen bij rekenen, taal en spelling. Onder de kopjes Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie vinden jullie samenvattingen van de toetsen. Veel plezier!


Huiswerk en planning

September

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
 3

Psalm 48:6

 4  5  6 7

Huiswerk, map & agenda mee

Geschiedenistoets hoofdstuk 1 t/m 4

10 11 12 13

Poldersport! 08:30 uur op school! 14:00 thuis.

Meenemen: Schone kleding, handdoek, droge schoenen, shampoo, zwemkleding, eten en drinken/lunch

14

Huiswerk, map & agenda mee

17 18 19 20 21

Huiswerk, map & agenda mee

Biologietoets Thema 1

24 25 26 27 28

Huiswerk, map & agenda mee

Topografietoets Thema 1

Oktober

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1 2 3 4 5

Aardrijkskundetoets Thema 1

8 9 10 11 12
15 16 17 18 19

Geschiedenistoets hoofdstuk 5 t/m 8

22

Herfstvakantie

23

Herfstvakantie

24

Herfstvakantie

25

Herfstvakantie

26

Herfstvakantie

29 30 31  


Belangrijke data

3 – 7 september                   Entreetoets
November                           Voorlopig advies gesprekken
16, 17 en 18 april                 Cito eindtoets
Februari                               Definitief advies gesprekken
Mei/juni                               Kamp
16 juli                                   Afscheidsavond

Informatie Voortgezet onderwijs 

Op de informatieavond krijgen jullie ouders uitleg over de route naar het voortgezet onderwijs(VO). Ze vertelt hoe wij tot een advies komen en wat de verschillende niveaus in het VO inhouden. In de onderstaande link kunt u deze PowerPoint vinden.
https://1drv.ms/p/s!Ahgqp7CJYIooshlZDJ91q4OYRZEj

In het onderstaande filmpje worden de stromingen van het VO uitgelegd.
https://www.youtube.com/watch?v=XOyA_Clyu8I

Elke VO-school legt jaarlijks in een schoolondersteuningsprofiel vast welke (extra) ondersteuning zij leerlingen kan bieden. Vanaf medio november kunt u op de onderstaande website informatie vinden over alle middelbare scholen in de Duin- en Bollenstreek:
http://www.swvduinenbollenstreek.schoolondersteuningsprofielen.nl/