Agenda Groep 8a

Welkom in groep 8a!

Op de volgende website kunnen jullie je huiswerk vinden. Ook staan hier allerlei linkjes naar pagina’s die je kunnen helpen bij rekenen, taal en spelling. Onder de kopjes Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie vinden jullie samenvattingen van de toetsen. Veel plezier!

Groep 8a Huiswerkpagina


Belangrijke data

18 – 22 september               Entreetoets
November                            Voorlopig advies gesprekken
17, 18 en 19 april                 Cito eindtoets
Januari/februari                   Definitief advies
Mei/juni                               Kamp
11 juli                                   Afscheidsavond

Informatie Voortgezet onderwijs 

Juf Koekebakker heeft op de informatieavond uitleg gegeven over de route naar het voortgezet onderwijs(VO). Ze vertelde hier hoe wij tot een advies komen en wat de verschillende niveaus in het VO inhouden. In de onderstaande link kunt u deze PowerPoint vinden.
https://1drv.ms/p/s!Ahgqp7CJYIooshlZDJ91q4OYRZEj

In het onderstaande filmpje worden de stromingen van het VO uitgelegd.
https://www.youtube.com/watch?v=XOyA_Clyu8I

Elke VO-school legt jaarlijks in een schoolondersteuningsprofiel vast welke (extra) ondersteuning zij leerlingen kan bieden. Vanaf medio november kunt u op de onderstaande website informatie vinden over alle middelbare scholen in de Duin- en Bollenstreek:
http://www.swvduinenbollenstreek.schoolondersteuningsprofielen.nl/