Gebedsgroep

We zijn blij dat er een aantal ouders ook allerlei (schoolse) zaken in het gebed opdragen. Een mooi ‘ankerpunt’ is dat alle leerlingnamen en van het personeel hardop genoemd worden. Via de nieuwsbrief en de mededelingenschermen in de kleuterhal en de grote hal wordt u ook op de hoogte gehouden. Hieronder volgt de meest essentiële informatie:

  • Elke laatste woensdagochtend van de maand.
  • Om 9.00 in de personeelskamer.
  • Iedereen is van harte welkom!
  • We zoeken nog nieuwe mensen.
  • Contactpersoon: mevr. W. de Jong (moeder van Evi uit groep 3b)