Ouderbijdrage

Er zijn kosten waar we geen vergoeding voor krijgen van de overheid. Dergelijke kosten worden gedekt door het ouderfonds. De hoogte van de vrijwillige bijdrage wordt door de school vastgesteld, alhoewel het in principe een vrijwillige bijdrage is.
Alle Hervormde Scholen hanteren hetzelfde tarief:
In de nieuwsbrief leest u meestal de oproep om de ouderbijdrage over te maken. U mag de bijdrage ook in twee keer (per half jaar) betalen. Het rekeningnummer voor deze bijdrage is:

een kind € 25 per jaar

twee kinderen € 35 per jaar
drie of meer kinderen € 45,- per jaar

NL 50 RABO 03 31 83 81 92 t.n.v. Groen van Prinstererschool.