Passend onderwijs

Passend onderwijs: de beste kansen voor élk kind

Sinds 1 januari 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht.

De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Sommigen hebben meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de kern van Passend onderwijs. Dit betekent dat scholen, die aangesloten zijn bij een samenwerkingsverband, de leerlingen uit hun regio onderwijs moeten geven dat aansluit bij de behoeften van die leerlingen. In de schoolgids kunt u meer lezen over hoe Passend Onderwijs op onze school gestalte krijgt.