Schooltijden

We doen ons best om de lessen op school strikt op tijd te beginnen. Daarom gaat de bel vijf minuten voor aanvang van de lessen. Wanneer de bel gaat zitten de kleuters in de kring en gaan de groepen 3 t/m 8 op de vaste plekken in de rij staan. Onder begeleiding van de leerkracht lopen de groepen in de rij naar binnen. Om 08:40 en 13:30 uur gaat de deur van het klaslokaal dicht en is de school begonnen.

Lestijden:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

8.40 uur – 12.15 uur en 13.30 uur-15.30 uur

De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Op woensdag begint de school ook om 8.35 uur.

De groep 1 t/m 4 gaan om 11.45 uur naar huis. Groep 5 t/m 8 gaat om 12.30 uur uit.