Schooltijden

We doen ons best om de lessen op school strikt op tijd te beginnen. Daarom gaat de bel vijf minuten voor aanvang van de lessen. Wanneer de bel gaat zitten de kleuters in de kring en gaan de groepen 3 t/m 8 op de vaste plekken in de rij staan. Onder begeleiding van de leerkracht lopen de groepen in de rij naar binnen. Om 08:40 en 13:30 uur gaat de deur van het klaslokaal dicht en is de school begonnen.

De bel voorafgaand aan de lessen gaat om 08:35 uur en 13:25 uur.

Lestijden:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

08.40 uur – 12.15 uur
13.30 uur – 15.30 uur
Groep 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Woensdag:

Groep 1 t/m 4: 08.40 uur – 11.45 uur
Groep 5 t/m 8: 08.40 uur – 12.30 uur

De deuren voor de groepen 1 en 2 gaan open om 08:25 uur en 13:15 uur.