Vakanties

Voor alle leerjaren gelden gedurende de volgende vakanties:

Vakantierooster 2018-2019

Middag voor de herfstvakantie 19-10-2018 12.15 uur vrij
Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Middag voor de kerstvakantie 21-12-2018 continurooster 14:00 uur vrij
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Middag voor de voorjaarsvakantie 22-02-2019 12.15 uur vrij
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m 01-03-2019
Paasvakantie 19-04-2019 t/m 26-04-2019
Koningsdag 27-04-2018
Meivakantie 29-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaartvakantie 30-05-2019 t/m 31-05-2019
Pinkstervakantie 10-06-2019
Middag voor de zomervakantie 19-07-2019 12.15 uur vrij
Zomervakantie 22-07-209 t/m 30-08-2019

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Paasvakantie 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie 27-04-2020 t/m 05-05-2020
Hemelvaartvakantie 21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinkstervakantie 01-06-2020 t/m 03-06-2020
Zomervakantie 20-07-2020 t/m 28-08-2020

Van deze vakanties mag slechts in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken en dat nog maar in zeer beperkte mate, bijvoorbeeld als de eigen vakantie buiten de schoolvakantie valt. In dat geval is een werkgeversverklaring vereist waarin staat, dat het onmogelijk is vakantie te geven in de periode,waarin ook de schoolvakanties vallen. De meeste werkgevers zullen er echter rekening mee houden, dat ouders/verzorgers schoolgaande kinderen hebben. Ouders/verzorgers moeten in ieder geval vakantie tijdig aanvragen.
Een formulier om extra vrije dagen voor kinderen aan te vragen is op school verkrijgbaar. In alle andere gevallen moet er sprake zijn van “andere gewichtige omstandigheden”, zoals bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk van familielid van de leerling, 25, 40 of 50 jarig jubileum.
De school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Formulieren voor het aanvragen van extra vrije dagen zijn op school verkrijgbaar. Hierop staan ook de voorwaarden, waaraan moet worden voldaan voor het verkrijgen van vrije dagen. Uitgebreide informatie over leerplicht, verlof en verzuim is te vinden in de brochure “Leerplicht: iedereen op school”.