Verlof en verzuim

Bij het aanvragen van verlof, verzoeken we u dringend om de rechten en plichten van de wet leerplicht in acht te nemen, zoals vermeld op blad 2 van het aanvraagformulier (op te vragen bij de directeur). Het verlof moet schriftelijk en bijtijds bij de directeur worden aangevraagd. De directeur zal hierop in overeenstemming met de wet leerplicht het aangevraagde verlof wel/niet toekennen.

Meer over verlof en verzuim kunt u vinden in de schoolgids.