Missie en visie


Missie
Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, binnen een gezond pedagogisch klimaat, vanuit het geloof in God zoals verwoord in de Bijbel. We zijn een "open school" voor leerlingen, waarvan de ouders de grondslag respecteren en instemmen met de schoolregels, ook ten aanzien van de identiteit.


Visie
De Groen van Prinstererschool is een christelijke school met een open en veilige (leer)omgeving voor iedereen. De Groen van Prinstererschool is een school waar we samen school zijn en iedereen zich thuis voelt.

Onze motto's zijn:

 • Geïnspireerd
 • Kindgericht
 • SamenGeïnspireerd
Binnen de Groen van Prinsterschool is de Bijbel onze leidraad en bron van inspiratie en motivatie. Het geloof in Jezus Christus als onze Verlosser is een geschenk, waar we met dankbaarheid, eerbied en zorgvuldigheid mee willen omgaan. Dat willen we ook onze kinderen laten zien en ervaren.


Kindgericht
Alles draait om het kind, om de leerling. Binnen de Groen van Prinstererschool willen we daarvan voortdurend doordrongen zijn. Alles wat we bedenken, doen of organiseren, moet uiteindelijk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het leren van onze kinderen. De school, de leraar, de ondersteunend medewerkers en de directeur zijn er voor het kind.


Samen
'Samen' betekent voor de Groen van Prinstererschool van betekenis zijn voor elkaar (van waarde zijn voor elkaar). Samen gaat het beter en samen staan we sterk. Of het nu gaat om samen leren, samen spelen, samen zingen, samen bidden, samen organiseren of samen beleid maken, de Groen van Prinstererschool wil de meerwaarde benutten van samen denken en samen doen. Dit geldt voor in de klas, in het team, in de school en in het gezin. 


Op de Groen van Prinstererschool

 • Is de Bijbel leidraad, bron van inspiratie en motivatie.
 • Geloven we in Jezus Christus als onze Verlosser.
 • Hebben we respect voor elkaar.
 • Vinden we veiligheid en geborgenheid.
 • Gelden duidelijke regels.
 • Staat het kind centraal.
 • Houden we rekening met verschillen tussen leerlingen, ieder kind mag er zijn.
 • Dagen we kinderen uit zich verder te ontwikkelen.
 • Staat samen spelen en werken als eerste centraal.
 • Stimuleren we zelfstandig werken en denken.
 • Volgen we de ontwikkeling van elk kind nauwkeurig.
 • Vinden we contact met ouders erg belangrijk.
 • Ontwikkelen we eigen verantwoordelijkheid.
 • Worden moderne methodes gebruikt.
 • Maken we positief gebruik van de moderne mogelijkheden via ICT.
 • Volgen we de onderwijsontwikkelingen.
 • Specialiseren we ons door nascholing.

Slogan en kernwaarden

Een christelijke, bloeiende, school met een open en veilige (leer)omgeving voor iedereen.


Onze kernwaarden 

 • Identiteit
 • Waarden en normen
 • Sociale vaardigheden
 • Adaptief onderwijs
 • Zorgverbreding
 • Collegiale ondersteuning
 • Leren leren 

"Ik vind het fantastisch om bij te mogen dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen!"

Elise van Duijn, Leerkracht groep 4