Schooltijden

We doen ons best om de lessen op school strikt op tijd te beginnen. Daarom gaat de bel vijf minuten voor aanvang van de lessen. Wanneer de bel gaat zitten de kleuters in de kring. Onder begeleiding van de leerkracht lopen de kleutergroepen in de rij naar binnen. Om 08:40 en 13:30 uur gaat de deur van het klaslokaal dicht en is de school begonnen. De kinderen van groep 3 tot en met 8 mogen vanaf 08.30 uur direct naar hun lokaal.

De bel voorafgaand aan de lessen gaat om 08:35 uur en 13:25 uur.

Lestijden:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

08.40 uur - 12.15 uur
13.30 uur - 15.30 uur
Groep 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag, vanaf 12.15 uur, vrij.

Woensdag:

Groep 1 t/m 4: 08.40 uur - 11.45 uur
Groep 5 t/m 8: 08.40 uur - 12.30 uur

De deuren van de school gaan open om 08:30 uur en 13:20 uur.
De kinderen komen naar binnen en gaan direct naar hun lokaal. Om 08.40 uur en 13.30 uur gaat de bel en starten de lessen.

"Stap voor stap groeien met persoonlijke aandacht voor ieder kind op zijn eigen niveau. Dat doen we samen!"

Lianne Fraanje, Remedial teacher | leerkrachtondersteuner